• Mô tả:Ngành CNTT  trường Cao đẳng Công thương Việt Nam:bề dày phát triền hơn 7 năm tính từ năm được thành lập 2013 và là một trong những khoa đầu tiên của nhà trường. Hiện nay, với đội ngũ giáo viên và cán bộ trình độ cao có tâm huyết với giáo nghề nghiệp
 •  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
  • Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính
  • Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính.
  • Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để hoạch định, thiết kế và xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máy tính.
  • Trình bày được các kiến thức cơ bản về phát triến các ứng dụng trên mạng.
  • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, quản trị mạng.
  • Phân tích, đánh giá được mức độ an toàn của hệ thống mạng và các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng.

Giảng viên

Nhận xét

0
Xếp hạng 0
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Translate »