TIẾP TỔNG CỤC TRƯỞNG GDNN

IMG_4098
IMG_4134
IMG_4101
IMG_4136
IMG_4102
IMG_4100
IMG_4137
IMG_4138
IMG_4140
IMG_4147
IMG_4143
IMG_4152
IMG_4156
IMG_4158
IMG_4170
IMG_4174
IMG_4193
IMG_4191
IMG_4196
IMG_4208
IMG_4226
IMG_4204
IMG_4258
IMG_4247
IMG_4261
IMG_4264
IMG_4262
IMG_4265
IMG_4267
IMG_4268
IMG_4269
IMG_4270
IMG_4272
IMG_4271
IMG_4273
IMG_4274
IMG_4276
IMG_4275
IMG_4280
IMG_4277
IMG_4282
IMG_4281
IMG_4285
IMG_4297
IMG_4283
IMG_4298
IMG_4286
IMG_4318
IMG_4323
IMG_4320
IMG_4324
IMG_4321
IMG_4325
IMG_4326
IMG_4340
IMG_4330
IMG_4341
IMG_4342
IMG_4343
IMG_4098 IMG_4134 IMG_4101 IMG_4136 IMG_4102 IMG_4100 IMG_4137 IMG_4138 IMG_4140 IMG_4147 IMG_4143 IMG_4152 IMG_4156 IMG_4158 IMG_4170 IMG_4174 IMG_4193 IMG_4191 IMG_4196 IMG_4208 IMG_4226 IMG_4204 IMG_4258 IMG_4247 IMG_4261 IMG_4264 IMG_4262 IMG_4265 IMG_4267 IMG_4268 IMG_4269 IMG_4270 IMG_4272 IMG_4271 IMG_4273 IMG_4274 IMG_4276 IMG_4275 IMG_4280 IMG_4277 IMG_4282 IMG_4281 IMG_4285 IMG_4297 IMG_4283 IMG_4298 IMG_4286 IMG_4318 IMG_4323 IMG_4320 IMG_4324 IMG_4321 IMG_4325 IMG_4326 IMG_4340 IMG_4330 IMG_4341 IMG_4342 IMG_4343

Ảnh khai giảng 2018

53082541_2313174355634060_4612883631403171840_o
53357790_2313174482300714_1250678735540060160_o
53264605_2313174958967333_6226328812435537920_o
53264965_2313174075634088_4150912550998900736_o
53402701_2313174918967337_3871970355157401600_o
53476500_2313174658967363_3740799794784763904_o
53619757_2313174095634086_6733313112901943296_n
53619777_2313174252300737_2761533949783048192_o
53674907_2313173922300770_1818146273002258432_o
53660780_2313174322300730_5812158128170467328_o
53676902_2313174632300699_309151758850981888_o
54348290_2313174852300677_6777723761937350656_o
54419066_2313174912300671_5985322636790464512_o
53082541_2313174355634060_4612883631403171840_o 53357790_2313174482300714_1250678735540060160_o 53264605_2313174958967333_6226328812435537920_o 53264965_2313174075634088_4150912550998900736_o 53402701_2313174918967337_3871970355157401600_o 53476500_2313174658967363_3740799794784763904_o 53619757_2313174095634086_6733313112901943296_n 53619777_2313174252300737_2761533949783048192_o 53674907_2313173922300770_1818146273002258432_o 53660780_2313174322300730_5812158128170467328_o 53676902_2313174632300699_309151758850981888_o 54348290_2313174852300677_6777723761937350656_o 54419066_2313174912300671_5985322636790464512_o

Lăng Bác-Văn Miếu 2018

40377604_1173533432785855_7109120771322019840_o
DSC_0062
40377601_1173533236119208_8418924791162994688_o
TLX_0536
TLX_0547
TLX_0560
TLX_0570
TLX_0562
TLX_0578
TLX_0589
TLX_0602
TLX_0609
TLX_0627
TLX_0637
TLX_0650
TLX_0683
TLX_0696
TLX_0701
TLX_0726
TLX_0737
TLX_0768
TLX_0778
TLX_0795
TLX_0822
TLX_0799
TLX_0853
TLX_0826
TLX_0856
TLX_0877
40377604_1173533432785855_7109120771322019840_o DSC_0062 40377601_1173533236119208_8418924791162994688_o TLX_0536 TLX_0547 TLX_0560 TLX_0570 TLX_0562 TLX_0578 TLX_0589 TLX_0602 TLX_0609 TLX_0627 TLX_0637 TLX_0650 TLX_0683 TLX_0696 TLX_0701 TLX_0726 TLX_0737 TLX_0768 TLX_0778 TLX_0795 TLX_0822 TLX_0799 TLX_0853 TLX_0826 TLX_0856 TLX_0877

Ảnh 20-11-2019

IMG_2988
IMG_2978
IMG_3005
IMG_2977
IMG_2967 copy
IMG_3015
IMG_3077
IMG_3126
IMG_3062
IMG_3147
IMG_3096
IMG_3148
IMG_3191
IMG_3226
IMG_3195
IMG_3184
IMG_3198
IMG_3217
IMG_3245
IMG_3303
IMG_3301
IMG_3310
IMG_3314
IMG_3317
IMG_3332
IMG_3353
IMG_3320
IMG_3342
IMG_3328
IMG_3356
IMG_3374
IMG_3364
IMG_3377
IMG_3381
IMG_3384
IMG_3378
IMG_3391
IMG_3405
IMG_3394
IMG_3422
IMG_3407
IMG_3419
IMG_3433
IMG_3440
IMG_3438
IMG_3446
IMG_3454
IMG_3449
IMG_3457
IMG_3483
IMG_3491
IMG_3489
IMG_3460
IMG_3464
IMG_3530
IMG_3493
IMG_3499
IMG_3502
IMG_3506
IMG_3534
IMG_3540
IMG_3548
IMG_3561
IMG_3544
IMG_3551
IMG_3575
IMG_3580
IMG_3582
IMG_3595
IMG_3599
IMG_3604
IMG_3606
IMG_3617
IMG_3611
IMG_3619
IMG_3621
IMG_3638
IMG_3624
IMG_3643
IMG_3640
IMG_3652
IMG_3655
IMG_3651
IMG_3659
IMG_3664
IMG_3669
IMG_3686
IMG_3679
IMG_3673
IMG_3688
IMG_3700
IMG_3693
IMG_3703
IMG_3708
IMG_3718
IMG_3725
IMG_3731
IMG_3737
IMG_3738
IMG_3759
IMG_3763
IMG_3766
IMG_3769
IMG_3772
IMG_3777
IMG_3776
IMG_3779
IMG_3778
IMG_3781
IMG_3784
IMG_3792
IMG_3786
IMG_3798
IMG_3801
IMG_3807
IMG_3814
IMG_3803
IMG_3816
IMG_3806
IMG_3822
IMG_3822-2
IMG_3827
IMG_3832
IMG_3830
IMG_3831
IMG_3835
IMG_3845
IMG_3861
IMG_3887
IMG_3853
IMG_3891
IMG_3896
IMG_3897
IMG_3914
IMG_3905
IMG_3931
IMG_3929
IMG_3934
IMG_3936
IMG_3940
Le Đại Hùng
IMG_2988 IMG_2978 IMG_3005 IMG_2977 IMG_2967 copy IMG_3015 IMG_3077 IMG_3126 IMG_3062 IMG_3147 IMG_3096 IMG_3148 IMG_3191 IMG_3226 IMG_3195 IMG_3184 IMG_3198 IMG_3217 IMG_3245 IMG_3303 IMG_3301 IMG_3310 IMG_3314 IMG_3317 IMG_3332 IMG_3353 IMG_3320 IMG_3342 IMG_3328 IMG_3356 IMG_3374 IMG_3364 IMG_3377 IMG_3381 IMG_3384 IMG_3378 IMG_3391 IMG_3405 IMG_3394 IMG_3422 IMG_3407 IMG_3419 IMG_3433 IMG_3440 IMG_3438 IMG_3446 IMG_3454 IMG_3449 IMG_3457 IMG_3483 IMG_3491 IMG_3489 IMG_3460 IMG_3464 IMG_3530 IMG_3493 IMG_3499 IMG_3502 IMG_3506 IMG_3534 IMG_3540 IMG_3548 IMG_3561 IMG_3544 IMG_3551 IMG_3575 IMG_3580 IMG_3582 IMG_3595 IMG_3599 IMG_3604 IMG_3606 IMG_3617 IMG_3611 IMG_3619 IMG_3621 IMG_3638 IMG_3624 IMG_3643 IMG_3640 IMG_3652 IMG_3655 IMG_3651 IMG_3659 IMG_3664 IMG_3669 IMG_3686 IMG_3679 IMG_3673 IMG_3688 IMG_3700 IMG_3693 IMG_3703 IMG_3708 IMG_3718 IMG_3725 IMG_3731 IMG_3737 IMG_3738 IMG_3759 IMG_3763 IMG_3766 IMG_3769 IMG_3772 IMG_3777 IMG_3776 IMG_3779 IMG_3778 IMG_3781 IMG_3784 IMG_3792 IMG_3786 IMG_3798 IMG_3801 IMG_3807 IMG_3814 IMG_3803 IMG_3816 IMG_3806 IMG_3822 IMG_3822-2 IMG_3827 IMG_3832 IMG_3830 IMG_3831 IMG_3835 IMG_3845 IMG_3861 IMG_3887 IMG_3853 IMG_3891 IMG_3896 IMG_3897 IMG_3914 IMG_3905 IMG_3931 IMG_3929 IMG_3934 IMG_3936 IMG_3940 Le Đại Hùng

Ảnh khai giảng 2019

IMG_6763
IMG_6753
IMG_6732
IMG_6737
IMG_6773
IMG_6797
IMG_6815
IMG_6790
IMG_6798
IMG_6816
IMG_6819
IMG_6848
IMG_6861
IMG_6822
IMG_6826
IMG_6865
IMG_6869
IMG_6873
IMG_6903
IMG_6886
IMG_6926
IMG_6945
IMG_6966
IMG_7014
IMG_6985
IMG_7020
IMG_7030
IMG_7036
IMG_7027
IMG_7035
IMG_7041
IMG_7043
IMG_7061
IMG_7044
IMG_7073
IMG_7076
IMG_7079
IMG_7098
IMG_7091
IMG_7085
IMG_7109
IMG_7114
IMG_7121
IMG_7131
IMG_7145
IMG_7182
IMG_7188
IMG_7193
IMG_6763 IMG_6753 IMG_6732 IMG_6737 IMG_6773 IMG_6797 IMG_6815 IMG_6790 IMG_6798 IMG_6816 IMG_6819 IMG_6848 IMG_6861 IMG_6822 IMG_6826 IMG_6865 IMG_6869 IMG_6873 IMG_6903 IMG_6886 IMG_6926 IMG_6945 IMG_6966 IMG_7014 IMG_6985 IMG_7020 IMG_7030 IMG_7036 IMG_7027 IMG_7035 IMG_7041 IMG_7043 IMG_7061 IMG_7044 IMG_7073 IMG_7076 IMG_7079 IMG_7098 IMG_7091 IMG_7085 IMG_7109 IMG_7114 IMG_7121 IMG_7131 IMG_7145 IMG_7182 IMG_7188 IMG_7193

Lăng Bác -Văn Miếu-2019

DSC_0062
40377604_1173533432785855_7109120771322019840_o
IMG_4667
DSC01074
IMG_5846 copy
IMG_5860 copy
IMG_5848 copy
IMG_5833 copy
IMG_5861 copy
IMG_5866 copy
IMG_5862 copy
IMG_5872 copy
IMG_5877 copy
IMG_5899 copy
IMG_5897 copy
IMG_5886 copy
IMG_5879 copy
IMG_5900 copy
IMG_5915 copy
IMG_5939 copy
IMG_5907 copy
IMG_5934 copy
IMG_5942 copy
IMG_5945 copy
IMG_5954 copy
IMG_5955 copy
IMG_5974 copy
IMG_5971 copy
IMG_5975 copy
IMG_5978 copy
IMG_5987 copy
IMG_6006 copy
IMG_6051 copy
IMG_6053 copy
IMG_6056 copy
IMG_6063 copy
IMG_6065 copy
IMG_6067 copy
IMG_6071 copy
IMG_6079 2 copy
IMG_6084 copy
IMG_6091 copy
IMG_6093 copy
IMG_6095 copy
IMG_6097 copy
IMG_6103 2 copy
IMG_6099 copy
IMG_6103 copy
IMG_6104 copy
IMG_6110 copy
IMG_6109 copy
IMG_7508 copy
IMG_6111-2 copy
IMG_7509 copy
IMG_7513 copy
IMG_7510 copy
IMG_7512 copy
IMG_7523 copy
IMG_7555 copy
IMG_7556 copy
TLX_0823
TLX_0589
TLX_0851
TLX_0574
DSC_0062 40377604_1173533432785855_7109120771322019840_o IMG_4667 DSC01074 IMG_5846 copy IMG_5860 copy IMG_5848 copy IMG_5833 copy IMG_5861 copy IMG_5866 copy IMG_5862 copy IMG_5872 copy IMG_5877 copy IMG_5899 copy IMG_5897 copy IMG_5886 copy IMG_5879 copy IMG_5900 copy IMG_5915 copy IMG_5939 copy IMG_5907 copy IMG_5934 copy IMG_5942 copy IMG_5945 copy IMG_5954 copy IMG_5955 copy IMG_5974 copy IMG_5971 copy IMG_5975 copy IMG_5978 copy IMG_5987 copy IMG_6006 copy IMG_6051 copy IMG_6053 copy IMG_6056 copy IMG_6063 copy IMG_6065 copy IMG_6067 copy IMG_6071 copy IMG_6079 2 copy IMG_6084 copy IMG_6091 copy IMG_6093 copy IMG_6095 copy IMG_6097 copy IMG_6103 2 copy IMG_6099 copy IMG_6103 copy IMG_6104 copy IMG_6110 copy IMG_6109 copy IMG_7508 copy IMG_6111-2 copy IMG_7509 copy IMG_7513 copy IMG_7510 copy IMG_7512 copy IMG_7523 copy IMG_7555 copy IMG_7556 copy TLX_0823 TLX_0589 TLX_0851 TLX_0574
Translate »