Đội ngũ giảng viên của VCI

Admin bar avatarCác khóa học lọc theo giảng viên 0
Lê Đại Hùng
Tiến sỹ quản lý giáo dục
Admin bar avatarCác khóa học lọc theo giảng viên 0
Lê Hữu Dũng
Thạc sỹ quản lý hệ thống thông tin
Admin bar avatarCác khóa học lọc theo giảng viên 0
Nguyễn Thị Phương Loan
Thạc sỹ toán học
Admin bar avatarCác khóa học lọc theo giảng viên 0
Nguyễn Viết Hùng
Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Admin bar avatarCác khóa học lọc theo giảng viên 0
Đặng Xuân Ngọc
Thạc sỹ giáo dục học
Admin bar avatarCác khóa học lọc theo giảng viên 0
Nguyễn Văn Tỉnh
Thạc sỹ ngành hóa sinh
Nguyên giảng viên chính Đại học Y Dược Thái Nguyên.
Translate »